Skip to content

Kokonaisvaltainen pakkaussuunnittelu on tärkempää kuin koskaan ennen

Towards future packaging and beyond – kun perustarkoitus ei enää riitä

Kokonaisvaltainen pakkaussuunnittelu on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Huoli ympäristöstä on saanut kuluttajat kiinnostumaan pakkauksista enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja niihin kohdistuu entistä enemmän odotuksia ja toiveita paitsi ekologisuuden, myös käytettävyyden, informatiivisuuden ja estetiikan näkökulmista. Pakkauksen perustarkoituksen täyttyminen ei enää riitä, vaan siltä odotetaan lisäksi yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden täyttämistä sekä jokapäiväistä arkea helpottavia ominaisuuksia. Esimerkiksi pakkauksen hyvä käytettävyys merkitsee tänä päivänä kuluttajille paitsi ostoa helpottavaa visuaalisuutta ja informatiivisuutta, myös helppoa hävitettävyyttä.

Uniikkia kilpailuetua

Kuluttajien kasvanut kiinnostus pakkauksia kohtaan on tuonut mukanaan pakkausten entistä kriittisempää tarkastelua. Sen lisäksi, että kuluttajat ovat pakkausten suhteen yhä vaativampia, ovat he toisaalta myös entistä vastaanottavaisempia uusille ja oudoillekin ratkaisuille, mikäli ne nähdään itselle relevantteina. Brändeille pakkaussuunnittelu tarjoaakin juuri nyt merkittävän mahdollisuuden erottautumiseen ja erilaistamiseen ja jopa täysin uniikin kilpailuedun rakentamiseen. Uniikit, muista poikkeavat pakkausratkaisut vahvistavat muistettavuutta ja luovat pohjaa myös brändiuskollisuudelle. Nyt on mahdollisuus luoda jotain uutta sillä maaperä siihen on otollinen.

Pakkaus on teko

Pakkauksia onkin tulevaisuudessa suunniteltava myös entistä ”bränditietoisemmin” ja tuotava pakkaussuunnittelu erottamattomaksi osaksi brändisuunnittelua laajemmin eri tuoteryhmissä. Kohtaavathan yritysten brändin nimissä tekemät valinnat kuluttajan konkreettisimmin juuri pakkauksen kautta. Vastuullisuus, ympäristöystävällisyys, kuluttajalähtöinen käytettävyys ja entistä yksilöllisempien tarpeiden huomioiminen – tai huomiotta jättäminen – välittyvät kuluttajalle juuri pakkauksen kautta. Jo yksikin merkittävä pakkausteko voi muuttaa mielikuvaa ja ymmärrystä brändistä todella nopeasti. Pakkaus onkin entistä kriittisempi brändin rakentamisen väline. Pakkaus on teko, jonka kautta aito välittäminen ja vastuullisuus välittyvät konkreettisesti, oman kokemuksen kautta.

Pakkaus ohjaa tuotevalintoja

Kuluttajien kiinnittäessä entistä enemmän huomiota pakkauksiin ja niiden ominaisuuksiin, ohjaa pakkaus yhä enemmän myös tuotevalintoja. Erityisesti silloin kun itse sisällössä ei nähdä merkittävää eroa, voi helppokäyttöiseksi todettu pakkaus ratkaista ostopäätöksen. Toisaalta myös halu maksaa helppoudesta kasvaa. Erityisesti vanhemmalla väestönosalla jolla on kulutusvoimaa, on usein halua ja varaa valita helpommin käytettävä vaihtoehto, vaikka se maksaisikin hieman enemmän.

Uusia ratkaisuja etsitään

Tällä hetkellä perinteisesti hitaasti muuttuvalla pakkausalalla on vauhtia, ja pakkaussuunnittelijan näkökulmasta tämä hetki ja tulevaisuus näyttäytyvät kiinnostavimpina kuin koskaan aikaisemmin. Yritykset etsivät aktiivisesti ympäristön kannalta parempia pakkausratkaisuja ja uusia materiaaleja kehitetään. Kuluttajat odottavat ja jopa vaativat yrityksiltä tekoja ja ratkaisuja. Tämä luo paineita, mutta samalla myös mahdollisuuksia uusien pakkausratkaisujen kehittämiselle, ratkaisujen, jotka huomioivat ympäristönäkökohtien lisäksi yhä laajemmin myös pakkauksen muut ulottuvuudet. Nyt on oikea aika ajatella pakkaus uudelleen.

 

Tervetuloa kuulemaan lisää PacTec-lavalle 11.3.
Aiheena Pakkaussuunnittelu ja megatrendit

Tervetuloa myös verkottumaan kanssani: LinkedIn, Twitter

Maija Olkkonen-Seppo , CEO, Creative Director

Packdesign ID